Hvorfor småjob?

Små opgaver i din virksomhed kan få en stor betydning for et menneske på kanten af arbejdsmarkedet. De fleste af os tager det for givet, at vi har et arbejde at stå op til. At vi er en del af en arbejdsplads og har en funktion i et arbejdsfællesskab. Men det er ikke en selvfølge. For de mennesker, som står på kanten af arbejdsmarkedet, er kløften til et fuldtidsjob dyb og springet for stort. De har brug for en overgang. Småjobs kan bane vejen ved at være den sti, hvor man med små skridt kan bevæge sig ind på arbejdsmarkedet.

Hvorfor ansætte i småjob?

  • Med en lille investering kan I skabe stor værdi for et andet menneske.
  • I får løst opgaver, som frigiver tid blandt de øvrige ansatte.
  • I behøver ikke vente med at ansætte til opgaverne fylder en fuldtidsstilling.
  • I øger oplevelsen af meningsfuldhed på arbejdspladsen, fordi det giver mening og arbejdsglæde at få lov at hjælpe andre.
  • I tager et socialt ansvar og kan vælge at bruge det i jeres virksomhedsprofilering.

Hvorfor tage et småjob?

  • Medarbejderen får et job at stå op til og en funktion med betydning for andre
  • Medarbejderen bliver en del af et arbejdsfællesskab og får kollegaer
  • Medarbejderen får erfaring, netværk og udvikler sine kompetencer
  • Medarbejderen får løn som supplement til offentlige ydelser

Virksomhedsservice

Svendborg Kommune

Ambitionerne er høje. Derfor har vi sammen med det lokale erhvervsliv skabt en brancherettet organisering med virksomhederne i centrum. Vores account managers besøger 40 virksomheder om ugen for at snakke om hvordan de og vi kan skabe job, og hvordan vi kan hjælpe virksomhederne med at finde arbejdskraft. Vi arbejder også med at sætte relevante efteruddannelses-kurser i kraft. Det sker i et tæt samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

LinkedIn